خبرنامه مارس جهانی - شماره 9

راهپیمایی جهانی 2 ، از جزایر قناری پرواز کرد و پس از فرود در نواکچوت ، سفر خود را از طریق قاره آفریقا ادامه داد.

این خبرنامه به طور خلاصه فعالیت های انجام شده در موریتانی را ارائه می دهد.

تیم پایه اسفند ماه توسط فاطیمتو نعناع عبدالملك ، رئیس جمهور منطقه نووكچوت پذیرفته شد.

پس از آن ، جلسه ای با دانشجویان در یک مسسه ، مدرسه خصوصی Al Ansaar در محله ال مینا در Nouakchott برگزار شد.

در اکتبر 23 و 24 ، وقایع ، جلسات و مصاحبه با تیم پایه ادامه یافت.

روز بعد ، جاده با مینی بوس به سمت روسو به سمت جنوب منتقل شد. در آنجا تیم پایه شب قبل از عبور از رودخانه سنگال شب را در خانه لامین نیانگ گذراند تا به سن لوییس (سنگال) برسد ، ظهر.

دیدگاهتان را بنویسید: