انجمن ها و کنفرانس ها

در سال های اخیر ، بیش از روزهای 15 و تالار گفتگو در مورد عدم خشونت برگزار شده است. آخرین کنفرانس در ماه نوامبر 2017 در مادرید با فعالیت در کنگره نمایندگان ، در شورای شهر مادرید و در مرکز فرهنگی ال پوزو برگزار شد. ما امیدواریم که در این 2ªMM علاوه بر فعالیت های هر مکان ، حداقل یک روز یک کنفرانس یا فروم برگزار شود تا علاوه بر سازمان های همگرا و همگرایان ، امکان تبادل ، بحث و برنامه ریزی اقدامات آینده را نیز داشته باشد.

هیچ رویدادی در این زمان وجود ندارد.