مارس جهانی دوم برای صلح از کلمبیا عبور خواهد کرد

پس از ده سال از اولین نسخه، انتظار می رود که در این زمان بیش از صد کشور از پنج قاره عبور کند.

مادرید این نمایشگاه را برگزار کرد که 2 ماه اکتبر 2019 را آغاز خواهد کرد و 8 مارس 2020 را به دست خواهد آورد.

اعلام شد وجود دارد که کلمبیا خواهد بود یکی از توقف به منظور حمایت از روند صلح، "برای آن به منظور توسعه، تقویت و رفتن به جلو، گفت:" دیوید ناصر، هماهنگ مارس جهانی برای صلح.


توسط: NewsCaracol.com

 

دیدگاهتان را بنویسید: