پس از ماه مارس در کاستاریکا

ادامه بحث با موضوع محور 1 انجمن ، حکمت مردم بومی

در 8 اکتبر ، اول راهپیمایی چند ملیتی و چندفرهنگی آمریکای لاتین برای عدم خشونت، محور موضوعی 1 انجمن ، حکمت مردمان اصلی ، نسبت به همزیستی چند فرهنگی بدون خشونت ادامه یافت.

همزیستی چند فرهنگی در هماهنگی ، ارزش گذاری سهم اجدادی از شهرهای اصلی و اینکه چگونه بین فرهنگی می تواند به ما این امکان را بدهد که این مشارکت را در آینده غیر خشونت آمیزی که برای آمریکای لاتین می خواهیم ترکیب کنیم.

1 نظر در مورد “پس از مارس در کاستاریکا”

دیدگاهتان را بنویسید: